05. Αναζήτηση

Στο κέντρο, πάνω είναι η μπάρα αναζήτησης, όπου αν συμπληρώσουμε μια λέξη ή φράση, θα γίνει αναζήτηση και θα μας εμφανίσει τα μηνύματα που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Αν θέλουμε πιο εξειδικευμένη αναζήτηση, τότε κάνουμε κλικ στο βελάκι, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. 

Θα ανοίξει το πλαίσιο αναζήτησης με παραμέτρους:

Συμπληρώνουμε τις παραμέτρους που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο “Αναζήτηση“.