01. Περιβάλλον εφαρμογής

Στην αριστερή στήλη έχουμε το κουμπί απόκρυψης ετικετών και τις ετικέτες (φακέλους) αλληλογραφίας.

Στο κέντρο, πάνω είναι η μπάρα αναζήτησης, όπου αν συμπληρώσουμε μια λέξη ή φράση, θα γίνει αναζήτηση και θα μας εμφανίσει τα μηνύματα που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Αν θέλουμε πιο εξειδικευμένη αναζήτηση, τότε ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.

Στην κεντρική στήλη είναι η λίστα με τα μηνύματα. Αν επιλέξουμε κάποιο μήνυμα, τότε εμφανίζεται μια σειρά εικονιδίων με εργαλεία.

  1. Επιλέγουμε μήνυμα
  2. Αρχειοθέτηση
  3. Σήμανση ως ανεπιθύμητου 
  4. Διαγραφή
  5. Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο
  6. Αναβολή
  7. Μετακίνηση σε άλλη ετικέτα/φάκελο
  8. Σήμανση με ετικέτα
  9. Διάφορες άλλες ενέργειες , όπως φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί:

Πάνω αριστερά βλέπουμε κάποια εικονίδια:

1. Βοήθεια
2. Μενού για άλλες εφαρμογές Google
3. Ένδειξη σε ποια πενηντάδα μηνυμάτων βρισκόμαστε
4. Βελάκια περιήγησης στις πενηντάδες
5. Εργαλεία γραφής
6. Μενού βασικών ρυθμίσεων

Στη δεξιά στήλη βλέπουμε κάποια εικονίδια.

1. Άνοιγμα Ημερολογίου
2. Άνοιγμα Google Keep (σημειωματάριο)
3. Άνοιγμα εργασιών
4. Άνοιγμα παραθύρου για λήψη και εγκατάσταση προσθέτων