06. Ρυθμίσεις POP

Αν θέλουμε να  χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο πρόγραμμα – πελάτη ταχυδρομείου για να διαβάζουμε και να στέλνουμε μηνύματα από το Gmail, όπως π.χ. το Outlook ή το Thunderbrird ,  συμπληρώνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις, στην αντίστοιχη σελίδα ρυθμίσεων λογαριασμών αλληλογραφίας του προγράμματος (POP).

Ρύθμιση

Τιμή

Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP)

pop.gmail.com

Απαιτείται SSL: Ναι

Θύρα: 995

Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)

smtp.gmail.com

Απαιτείται SSL: Ναι

Απαιτείται TLS: Ναι (εάν είναι διαθέσιμο)

Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας: Ναι

Θύρα για TLS/STARTTLS: 587

Αν χρησιμοποιείτε το Gmail στο πλαίσιο της εργασίας σας ή κάποιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τη σωστή διαμόρφωση SMTP.

Λήξη χρονικού ορίου διακομιστή Μεγαλύτερη από 1 λεπτό (συνιστούμε 5)
Ονοματεπώνυμο ή εμφανιζόμενο όνομα

Το όνομά σας

π.χ.   Παπαδόπουλος Γεώργιος

Όνομα λογαριασμού, όνομα χρήστη ή διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου

π.χ. 123@gmail.com

Κωδικός Πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασής σας στο Gmail