02. Αποστολή μηνύματος

Για να στείλουμε ένα μήνυμα, η διαδικασία είναι η παρακάτω:

Κλικ στο “Σύνταξη

Κάτω δεξιά θα ανοίξει ένα παράθυρο αποστολής μηνυμάτων.

 1.  Επιλέγουμε τη διεύθυνση από την οποία θα γίνει η αποστολή (εφόσον διαθέτουμε παραπάνω από μία)
 2. Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση του αποστολέα (κατά την πληκτρολόγηση θα μας προταθούν διευθύνσεις, από τις επαφές μας, που ταιριάζουν)
 3. Γράφουμε το θέμα
 4. Συντάσσουμε το κυρίως κείμενο
 5. Με κλικ το παράθυρο διευρύνεται και περνά σε μεγάλη οθόνη

 1. Αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης
 2. Επιλογή γραμματοσειράς
 3. Μέγεθος γραμματοσειράς
 4. Έντονη γραφή κειμένου (bold)
 5. Πλάγια γραφή κειμένου (italics)
 6. Υπογράμμιση κειμένου
 7. Χρώμα κειμένου
 8. Στοίχιση κειμένου (δεξιά-κέντρο-αριστερά)
 9. Λίστα με αριθμούς
 10. Λίστα με κουκκίδες
 11. Εσοχή – εξοχή κειμένου
 12. Παράθεση (blockquote)
 13. Διεγραμμένο κείμενο
 14. Απαλοιφή μορφοποίησης

 1. Εισαγωγή αρχείου από Dropbox (εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο πρόσθετο)
 2. Εμφάνιση – απόκρυψη των εργαλείων μορφοποίησης, που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο
 3. Επισύναψη αρχείου
 4. Εισαγωγή συνδέσμου
 5. Εισαγωγή emoji
 6. Εισαγωγή αρχείου από το googledrive (εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο πρόσθετο)
 7. Εισαγωγή φωτογραφίας
 8. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας εμπιστευτικότητας (αναλύεται εδώ)
 9. Αποστολή μηνύματος άμεσα
 10. Προγραμματισμός αποστολής μηνύματος (αναλύεται εδώ)