04. Αποστολή εμπιστευτικού μηνύματος

Μπορούμε να στείλουμε εμπιστευτικό μήνυμα, το οποίο θα είναι κλειδωμένο έτσι, ώστε να μπορεί να το διαβάσει μόνο ο παραλήπτης, στον οποίο απευθύνεται, ακόμα και αν ένα άλλο πρόσωπο έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας εμπιστευτικότητας

Οι παραλήπτες δεν θα έχουν την επιλογή προώθησης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή λήψης αυτού του μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου. Το μήνυμα αυτό ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι ορατό στον εργοδότη σας ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου ανήκετε.

Ορίζουμε τη χρονική διάρκεια του μηνύματος, από το πτυσσόμενο μενού (αν λήξει, δεν μπορεί πλέον να διαβαστεί).
Επιλέγουμε με ή χωρίς κωδικό SMS:
    1. Χωρίς κωδικό πρόσβασης SMS: Αν ο παραλήπτεςι δεν χρησιμοποιεί gmail, θα λάβει κωδικός πρόσβαση με email.
    2. Με κωδικό πρόσβασης SMS: ο παραλήπτης θα λάβει κωδικό πρόσβασης με SMS.

Αν επιλέξουμε με SMS, θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπου θα μας ζητηθεί ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη, όπου  θα σταλεί το SMS.

Συμπληρώνουμε τον αριθμό τηλεφώνου και κλικ στο “Αποστολή“. Ο παραλήπτης θα δει στα εισερχόμενα του το παρακάτω:

Θα κάνει κλικ στο “Αποστολή κωδικού πρόσβασης“, θα του σταλεί το SMS και το πλαίσιο θα αλλάξει σε:

Συμπληρώνοντας τον κωδικό που έλαβε με SMS, κλικ στο “Υποβολή” και θα του αποκλαλυφθεί το περιεχόμενο του μηνύματος.