5. Εισαγωγή επαφών και μηνυμάτων από άλλο λογαριασμό

Κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο και ανοίγει ένα παράθυρο.


  1. Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση email, απ’ όπου θέλουμε να εισάγουμε επαφές και μηνύματα.
  2. Κλικ στο Συνέχεια.

  1. Συμπληρώνουμε τον κωδικό μας για το email απ’ όπου θα εισάγουμε μηνύματα και επαφές.
  2. Συμπληρώνουμε τον διακομιστή POP (τον γνωρίζουμε από την υπηρεσία που μας παρέχει την υπηρεσία email).
  3. Συμπληρώνουμε τη θύρα (την γνωρίζουμε από την υπηρεσία που μας παρέχει την υπηρεσία email).
  4. Κλικ στο Συνέχεια.

  1. Τσεκάρουμε όπως στην παραπάνω εικόνα.
  2. Κλικ στο Έναρξη εισαγωγής.

Κλικ στο ΟΚ


Βλέπουμε ότι στο φάκελο των εισερχομένων έχουν προστεθεί τα μηνύματα που εισάγαμε από τον άλλον λογαριασμό email.

Επίσης, βλέπουμε ότι η πρόοδος ρύθμισης αυξήθηκε στο 65%.