1. Δημιουργία νέου λογαριασμού Google

Η διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού google είναι πολύ απλή.


Στην αρχική οθόνη, θα μας ζητηθούν τα στοιχεία μας.

 1. Συμπληρώνουμε όνομα. Επιτρέπεται χρήση ελληνικών ή λατινικών χαρακτήρων.
 2. Συμπληρώνουμε επώνυμο. Επιτρέπεται χρήση ελληνικών ή λατινικών χαρακτήρων.
 3. Συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη (η κατάληξη @gmail.com προστίθεται αυτόματα). Επιτρέπεται χρήση μόνο λατινικών χαρακτήρων
 4. Συμπληρώνουμε τον κωδικό πρόσβασης.
 5. Επαληθεύουμε τον κωδικό πρόσβασης.
 6. Κλικ για συνέχεια.

Αν το όνομα χρήστη που επιλέξαμε είναι διαθέσιμο, θα μεταβούμε στην επόμενη οθόνη, διαφορετικά θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε διαφορετικό.


 1. Εδώ φαίνεται η διεύθυνση email, που επιλέξαμε.
 2. Συμπληρώνουμε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Είναι προαιρετικό, αλλά αν το κάνουμε, θα μας είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου το σύστημα ζητάει επαλήθευση για διάφορες αιτίες. Εδώ θα μας στέλνει SMS με κωδικούς.
 3. Συμπληρώνουμε κάποια άλλη διεύθυνση email, που διαθέτουμε. Σε αυτή θα μας σταλεί κωδικός, σε περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό μας για το gmail.
 4. Συμπληρώνουμε την ημερομηνία γέννησης.
 5. Επιλέγουμε το φύλλο μας.
 6. Κλικ για συνέχεια.

 1. Εδώ φαίνεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που δηλώσαμε.
 2. Κλικ για να μας αποσταλεί SMS με κωδικό επιβεβαίωσης.

 1. Συμπληρώνουμε τον κωδικό που λάβαμε με SMS.
 2. Κλικ για επαλήθευση.

Στη συνέχεια θα ερωτηθούμε αν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό μας για επιπρόσθετες υπηρεσίες της google. Απαντούμε ανάλογα με το τι θέλουμε.


Στο τέλος πρέπει να συμφωνήσουμε με τους όρους παροχής της υπηρεσίας.


Μια τελευταία επιβεβαίωση:

Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί και μεταφερόμαστε στην εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Box content