3. Αρχική ρύθμιση εφαρμογής Gmail (επιλογή θέματος)

Ξεκινάμε επιλέγοντας ένα θέμα. Κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.


Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, όπου θα επιλέξουμε το θέμα που επιθυμούμε.

  1. Με την μπάρα κύλισης μπορούμε να δούμε όλα τα διαθέσιμα θέματα.
  2. κλικ σε κάποιο θέμα για επιλογή.
  3. ΑΝ επιθυμούμε, μπορούμε να ορίσουμε δική μας φωτογραφία ως θέμα.
  4. Κλικ για αποθήκευση και εφαρμογή του θέματος που επιλέξαμε.

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό προόδου ρύθμισης αυξήθηκε στο 25%