2. Αρχική είσοδος στην εφαρμογή Gmail

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού μας, θα οδηγηθούμε στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail.


Αρχικά θα ρωτηθούμε για το είδος προβολής που επιθυμούμε:

  1. Επιλέγουμε τη συμπαγή προβολή, για να χωράνε περισσότεροι τίτλοι εισερχομένων μηνυμάτων στην οθόνη.
  2. Κλικ στο ΟΚ.

 

 

 

Στην αριστερή στήλη φαίνονται οι φάκελοι αλληλογραφίας. Στα Εισερχόμενα υπάρχει η ένδειξη 1, που σημαίνει ότι έχουμε ένα νέο μήνυμα , που δεν το έχουμε ανοίξει.

 

 

 

 

 

 

 


Στο πάνω μέρος, κεντρικά, βρίσκεται η λίστα με τα περιεχόμενα του φακέλου που έχουμε επιλεγμένο στην αριστερή στήλη. Εφόσον, κατά την είσοδό μας στην εφαρμογή, είναι επιλεγμένος ο φάκελος Εισερχόμενα, βλέπουμε το πρώτο μήνυμά μας. Είναι ένα αυτόματο μήνυμα του συστήματος για να μας καλωσορίσει. Αν κάνουμε κλικ , θα ανοίξει για να το διαβάσουμε.


Στο κέντρο της οθόνης μας βλέπουμε έναν πίνακα με επιλογές που αφορούν την αρχική ρύθμιση. Στο αριστερό μέρος φαίνεται το ποσοστό προόδου ρύθμισης. Θα επιλέξουμε μία μία την κάθε εικόνα για να κάνουμε την αντίστοιχη ρύθμιση.