02. Λήψη POP

POP = Post Office Protocol

Λειτουργία POP: Το πρόγραμμα πελάτης επικοινωνεί με το διακομιστή (server) της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λαμβάνει όλα τα νέα μηνύματα από αυτόν. Μόλις ληφθούν τα μηνύματα τοπικά στον υπολογιστή μας,  διαγράφονται από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη λήψη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι δυνατή η ανάγνωση τους μόνο στον τοπικό υπολογιστή. 


Αν δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Gmail, αλλά προτιμούμε τη χρήση ενός προγράμματος-πελάτη (π.χ. Outlook ή Thunderbird) για την ανάγνωση της αλληλογραφίας μας, τότε θα πρέπει πρώτα, μέσα από τις ρυθμίσεις του Gmail να ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα.

1. Οι επιλογές μας είναι:
– Απενεργοποίηση της δυνατότητας λήψης POP
– Ενεργοποίηση της δυνατότητας λήψης POP για όλα τα μηνύματα (ήδη υπάρχοντα και όσα νέα ληφθούν στο μέλλον)
– Ενεργοποίηση της δυνατότητας λήψης POP μόνο για όσα νέα μηνύματα ληφθούν.

2. Εφόσον ενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα λήψης POP, μπορούμε να επιλέξουμε τι θα γίνεται με το αρχικό μήνυμα:
– Διατήρηση του στο φάκελο εισερχομένων
– Επισήμανση του ως αναγνωσμένο
– Αρχειοθέτηση του
– Διαγραφή του

3. Κάνοντας κλικ στο “Οδηγίες διαμόρφωσης” θα οδηγηθούμε σε μια σελίδα, όπου θα βρούμε όλες τις ρυθμίσεις παραμέτρων που απαιτούνται από ένα πρόγραμμα-πελάτη, ώστε να μπορεί να διαβάσει τα μηνυματά μας μέσω POP, από τους server της Google.

Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, κάνουμε κλικ στο «Αποθήκευση αλλαγών» στο κάτω μέρος της σελίδας.