05. Φίλτρα και αποκλεισμένες διευθύνσεις

Τα φίλτρα είναι μια μέθοδος ορισμού κριτηρίων, με βάση τα οποία ένα εισερχόμενο μήνυμα θα δρομολογηθεί προς κάποιο φάκελο.

Κλικ στο “Δημιουργία νέου φίλτρου“.

Ορίζουμε τα κριτήρια (ένα ή περισσότερα) 

  1. Διεύθυνση email αποστολέα (το φίλτρο ενεργοποιείται αν η διεύθυνση email του αποστολέα είναι ίδια με αυτή που θα συμπληρώσουμε εδώ)
  2. Διεύθυνση email παραλήπτη (το φίλτρο ενεργοποιείται αν η διεύθυνση email προς την οποία στάλθηκε, είναι ίδια με αυτή που θα συμπληρώσουμε εδώ.)
  3. Το Θέμα περιέχει τις λέξεις (το φίλτρο ενεργοποιείται αν η γραμμή θέματος περιλαμβάνει κάποια λέξη από αυτές που θα συμπληρώσουμε εδώ)
  4.  Το κυρίως κείμενο περιέχει τις λέξεις (το φίλτρο ενεργοποιείται αν το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει κάποια λέξη από αυτές που θα συμπληρώσουμε εδώ)
  5. Το κυρίως κείμενο δεν περιέχει τις λέξεις (το φίλτρο ενεργοποιείται αν το κυρίως κείμενο δεν περιλαμβάνει κάποια λέξη από αυτές που θα συμπληρώσουμε εδώ)
  6. Το μέγεθος του μηνύματος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από κάποια τιμή σε MB.

και κάνουμε κλικ στο “Δημιουργία φίλτρου“. 

Ακολουθεί παράθυρο, όπου θα καθορίσουμε τι θα γίνεται όταν ένα εισερχόμενο μήνυμα πληρεί τα κριτήρια που θέσαμε πιο πριν. 

Κάνουμε κλικ στο “Δημιουργία φίλτρου”.

Παραδείγματα

Παράθυρο 1 Παράθυρο 2 Αποτέλεσμα
Από: 123@example.com Διαγραφή Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα που στέλνει ο 123@example.com θα διαγράφονται αυτόματα
Το κυρίως θέμα περιέχει τη λέξη Google Επισήμανση ως σημαντικό Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα που στο κυρίως κείμενο περιέχουν τη λέξη Google, θα επισημαίνονται ως σημαντικά
Προς:    555@example.com Σήμανση με αστέρι Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα που στέλνονται στη διεύθυνση  555@example.com, θα σημαίνονται με αστέρι

 Αφού δημιουργήσουμε κάποια φίλτρα, αυτά θα φαίνονται στον πίνακα ρύθμισης: