06. Προσθέστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Εδώ βλέπουμε πόσο από το χώρο αποθήκευσης έχουμε γεμίσει. Με κλικ στο “Αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου” θα οδηγηθούμε σε σελίδα, όπου μπορούμε να αγοράσουμε συνδρομή για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.