06. Προσθέστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης

Εδώ βλέπουμε πόσο από το χώρο αποθήκευσης έχουμε γεμίσει. Με κλικ στο “Αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου” θα οδηγηθούμε σε σελίδα, όπου μπορούμε να αγοράσουμε συνδρομή για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.