05. Παραχωρήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας

Μπορούμε να εκχωρήσουμε πρόσβαση σε κάποιον άλλο, να μπορεί να διαβάζει την αλληλογραφία μας και να στέλλει μηνύματα για λογαριασμό μας. Κλικ στο “Προσθήκη άλλου λογαριασμού“. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνουμε το email του άλλου προσώπου και κλικ στο “Επόμενο βήμα“.

Ακολουθεί ένα παράθυρο προειδοποίησης

Κλικ στο “Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εκχώρηση πρόσβασης”

Ο χρήστης που εξουσιοδοτήσαμε θα λάβει ένα μήνυμα με οδηγίες για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Στον πίνακα ρυθμίσεων θα εμφανιστεί ο χρήστης που εξουσιοδοτήσατε

Επιλέγουμε αν όσα μηνύματα διαβαστούν από τον χρήστη που εξουσιοδοτήσαμε, θα σημανθούν ως αναγνωσμένα. Επίσης, με κλικ στο “διαγραφή“, ανακαλούμε την εξουσιοδότηση, όποτε το θελήσουμε.