03. Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ως

Η εφαρμογή του Gmail, μας δίνει τη δυνατότητα να στέλνουμε μηνύματα χρησιμοποιώντας πρόσθετες διευθύνσεις email. Αν η διεύθυνση μας είναι mail@google.com, τότε όλα τα εξερχόμενα μηνύματά μας θα εμφανίζονται στον παραλήπτη ότι στάλθηκαν από την παραπάνω διεύθυνση.
Μπορούμε, όμως, να προσθέσουμε και άλλες δικές μας διευθύνσεις email. Για παράδειγμα, αν διαθέτουμε τη διεύθυνση mail@example.com σε άλλη υπηρεσία, μπορούμε να ρυθμίσουμε το Gmail έτσι, ώστε να στέλνουμε μηνύματα από τη διεύθυνση αυτή, μέσω της εφαρμογής Gmail.

Η διαδικασία είναι η παρακάτω:

Κλικ στο “Προσθήκη μιας ακόμη διεύθυνσης ηλεκτρονικής ταχυδρομείου“.

 1. Συμπληρώνουμε το όνομα, το οποίο θέλουμε να φαίνεται ως ο αποστολέας, όταν στείλουμε μήνυμα.
 2. Συμπληρώνουμε την πρόσθετη διεύθυνση email.
 3. Χρήση ως ψευδώνυμο ή όχι. Αν η πρόσθετη διεύθυνση email δεν παρέχεται από το gmail, αλλά από άλλη υπηρεσία, δεν πρέπει να είναι επιλεγμένο.
 4. Αν κάνουμε κλικ στο ” Καθορισμός διαφορετικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απάντησης“, τότε θα μας ζητηθεί να δηλώσουμε μια ακόμα διέυθυνση email ως απαντητική. Δηλ Έστω ότι στέλνουμε μήνυμα από το 111@example.com και έχουμε δηλώσει ως απαντητική διεύθυνση το 222@example.com. Αν ο παραλήπτης μας απαντήσει, κάνοντας χρήση της λειτουργίας “απάντηση τώρα”, το απαντητικό μήνυμα του θα σταλεί στη διεύθυνση 222@example.com. 
 5. Κλικ για συνέχεια.

 1. Συμπληρώνουμε το διακομιστή εξερχομένων (μας τον δίνει η εταιρία παροχής email)
 2. Συμπληρώνουμε το Όνομα χρήστη (username-μας τον δίνει η εταιρία παροχής email)
 3. Συμπληρώνουμε τον κωδικό πρόσβασης (password – μας τον δίνει η εταιρία παροχής email)
 4. Επιλέγουμε τον τύπο σύνδεσης (μας τον δίνει η εταιρία παροχής email)
 5. Συμπληρώνουμε τη θύρα (μας τη δίνει η εταιρία παροχής email)
 6. Κλικ στο “Προσθήκη λογαριασμού

Θα μας αποσταλεί ένα μήνυμα με έναν κωδικό αριθμό στη νέα διεύθυνση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τον συμπληρώνουμε στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται.

 1. Συμπληρώνουμε τον κωδικό.
 2.  Κλικ στο “Επαλήθευση”
 3. Αν για κάποιο λόγο δεν λάβαμε τον κωδικό, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο “Εκ νέου αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου“, για να μας σταλεί ξανά.

Όπως βλέπουμε στην πιο πάνω εικόνα, ο πρόσθετος λογαριασμός μας εμφανίζεται πλέον στο πίνακα ρυθμίσεων.

 1. Περιγραφή και λεπτομέρειες λογαριασμού
 2. Κλικ στο “ορισμός ως αυτόματη επιλογή” αν θέλουμε κάθε μήνυμα που στέλνουμε να φεύγεια αυτομάτως από αυτή τη διεύθυνση.
 3.  Κλικ στο “επεξεργασία πληροφοριών“, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο στοιχείο, όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο ή το διακομιστή αλληλογραφίας.
 4. Κλικ στο “διαγραφή”, αν θέλουμε να καταργήσουμε την επιπρόσθετη διεύθυνση email.