02. Ετικέτες

Οι ετικέτες είναι το σύστημα αρχειοθέτησης που χρησιμοποιεί το Gmail.

Αντί να διαθέτει μια ιεραρχική δομή φακέλων, όπου κάθε φάκελος περιέχει κάποιους άλλους, αποδίδει μια ετικέτα σε κάθε μήνυμα. Οι ετικέτες μπορούν να έχουν ιεραρχική μορφή. Στην πράξη είναι το ίδιο σύστημα, απλά αντί να μετακινήσουμε ένα μήνυμα από τον ένα φάκελο στον άλλο, απλά του αλλάζουμε ετικέτα.

Αναλυτικότερα:

Κλασικό σύστημα αρχειοθέτησης Σύστημα αρχειοθέτησης με ετικέτες

Φάκελος 1
Φάκελος 2
          Υποφάκελος 1
          Υποφάκελος 2
Φάκελος 3

* Μετακίνηση μηνύματος από τον Φάκελο 1 στον Υποφάκελο 2

Ετικέτα 1
Ετικέτα 2
          Υποετικέτα 1
          Υποετικέτα 2
Ετικέτα 3

*Αλλαγή ετικέτας μηνύματος από Ετικέτα 1 σε Υποετικέτα 2

Το σύστημα έχει από προεπιλογή κάποιες ετικέτες. Αυτές μπορούμε να επιλέξουμε αν θα εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας ή θα είναι κρυφές:

Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες δικές μας ετικέτες θέλουμε και μάλιστα με ιεραρχική δομή, δηλ μια ετικέτα να περιέχει κάποιες άλλες:

Στην προηγούμενη εικόνα, δημιουργήσαμε μια ετικέτα με όνομα “Νέα ετικέτα“, ένθετη μέσα σε μια ετικέτα που υπήρχε ήδη, με το όνομα “Δοκιμαστική ετικέτα“.