07. Πρόσθετα

Εδώ μπορούμε, να κάνουμε λήψη και εγκατάσταση προσθέτων, όπως περιγράφεται εδώ.

Επίσης μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα πρόσθετα για προγραμματιστές (δεν προτείνεται για απλούς χρήστες).

Αν επιχειρήσουμε να ενεργοποιήσουμε τα πρόσθετα για προγραμματιστές, θα δεχθούμε προειδοποίηση, όπως παρακάτω:

Για τους μη προγραμματιστές προτείνεται η μη ενεργοποίηση της δυνατότητας.