26. Υπογραφή

Μπορούμε να ρυθμίσουμε το gmail, ώστε κάθε φορά που στέλνουμε ένα μήνυμα, να προσθέτει αυτόματα ένα κείμενο, ως υπογραφή., στο τέλος του μηνύματος

  1. Απενεργοποίηση της δυνατότητας
  2. Ενεργοποίηση της δυνατότητας
  3. Δημιουργία κειμένου-υπογραφής
  4. Μορφοποίηση του κειμένου, με τον επεξεργαστή.
  5.  Επιλογή ώστε το κείμενο – υπογραφή να παρεμβάλλεται μεταξύ του δικού μας μηνύματος και του συνημμένου, όταν απαντούμε σε άλλο μήνυμα.