21. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε  χρόνο με πλοήγηση στο Gmail χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Σύνταξη μηνυμάτων και συζήτηση

Ενέργεια Συντόμευση
Προηγούμενο μήνυμα σε ανοιχτή συνομιλία p
Επόμενο μήνυμα σε ανοιχτή συνομιλία n
Εστίαση στο κύριο παράθυρο Shift + Esc
Εστίαση στην τελευταία συζήτηση ή σύνταξη Esc
Μετάβαση στην επόμενη συζήτηση ή σύνταξη Ctrl + .
Μετάβαση στην προηγούμενη συζήτηση ή σύνταξη Ctrl + ,
Αποστολή /Ctrl + Enter
Προσθήκη παραληπτών κοινοποίησης /Ctrl + Shift + c
Προσθήκη παραληπτών κρυφής κοινοποίησης /Ctrl + Shift + b
Πρόσβαση στην προσαρμογή από /Ctrl + Shift + f
Εισαγωγή συνδέσμου /Ctrl + k
Μετάβαση στην επόμενη ανορθόγραφη λέξη (μόνο σε Mac)  + ;
Άνοιγμα προτάσεων ορθογραφίας /Ctrl + m

Μορφοποίηση κειμένου

Ενέργεια Συντόμευση
Προηγούμενη γραμματοσειρά /Ctrl + Shift + 5
Επόμενη γραμματοσειρά /Ctrl + Shift + 6
Μείωση μεγέθους κειμένου /Ctrl + Shift + –
Αύξηση μεγέθους κειμένου /Ctrl + Shift and +
Έντονη γραφή /Ctrl + b
Πλάγια /Ctrl + i
Υπογράμμιση /Ctrl + u
Αριθμημένη λίστα /Ctrl + Shift + 7
Λίστα με κουκκίδες /Ctrl + Shift + 8
Αναφορά /Ctrl + Shift + 9
Μικρότερη εσοχή /Ctrl + [
Μεγαλύτερη εσοχή /Ctrl + ]
Στοίχιση στα αριστερά /Ctrl + Shift + l
Στοίχιση στο κέντρο /Ctrl + Shift + e
Στοίχιση στα δεξιά /Ctrl + Shift + r
Κατάργηση μορφοποίησης /Ctrl + \

Ενέργειες

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Εστίαση στη γραμμή εργαλείων .
Επιλογή συζήτησης x
Εναλλαγή αστεριού/Επιλογή μεταξύ σούπερ σταρ, εκ περιτροπής s
Αρχειοθέτηση e
Σίγαση συζήτησης m
Αναφορά ανεπιθύμητου μηνύματος !
Διαγραφή #
Απάντηση r
Απάντηση σε νέο παράθυρο Shift + r
Απάντηση σε όλους a
Απάντηση σε όλους σε νέο παράθυρο Shift + a
Προώθηση f
Προώθηση σε νέο παράθυρο Shift + f
Ενημέρωση συζήτησης Shift + n
Αρχειοθέτηση συνομιλίας και μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη ] ή [
Αναίρεση τελευταίας ενέργειας z
Σημείωση ως αναγνωσμένο Shift + i
Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο Shift + u
Επισήμανση μηνυμάτων από το επιλεγμένο και έπειτα ως μη αναγνωσμένων _
Επισήμανση ως σημαντική ή =
Επισήμανση ως μη σημαντικό
Αναβολή

Σημείωση: Αυτή η συντόμευση δεν είναι διαθέσιμη στο κλασικό Gmail.

b
Ανάπτυξη ολόκληρης της συνομιλίας ;
Σύμπτυξη ολόκληρης τη συνομιλίας :
Προσθήκη συνομιλίας στο Tasks Shift + t

Hangout

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Εμφάνιση μενού + m
Εμφάνιση αρχειοθετημένων Ηangout + a
Εμφάνιση αιτημάτων Hangout + i
Εστίαση στη λίστα συνομιλιών + c
Άνοιγμα τηλεφώνου + p

Μεταπήδηση

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Μετάβαση στα Εισερχόμενα + i
Μετάβαση στις συζητήσεις με αστέρι + s
Μετάβαση στα απεσταλμένα μηνύματα + t
Μετάβαση στα Πρόχειρα + d
Μετάβαση σε “Όλα τα μηνύματα” + a

Κάντε εναλλαγή μεταξύ της πλευρικής γραμμής Ημερολόγιο/Διατήρηση/Εργασίες και των Εισερχομένων.

/Ctrl Alt , 

και

⌘/Ctrl Alt + .

Μετάβαση στα Tasks + k
Μετάβαση σε ετικέτα + l

Επιλογή λίστας νημάτων

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Επιλογή όλων των συζητήσεων + a
Κατάργηση επιλογής όλων των συζητήσεων + n
Επιλογή αναγνωσμένων συζητήσεων + r
Επιλογή μη αναγνωσμένων συζητήσεων + u
Επιλογή συζητήσεων με αστέρι. + s
Επιλογή συζητήσεων χωρίς αστέρι + t

Πλοήγηση

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα Gn
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ΑΓ
Επιστροφή στη λίστα νημάτων u
Νεότερη συνομιλία k
Παλαιότερη συζήτηση j
Ανοιχτή συζήτηση o ή Enter
Μετάβαση στην επόμενη ενότητα εισερχομένων `
Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα εισερχομένων ~

Εφαρμογή

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Σύνταξη c
Σύνταξη μηνύματος σε νέα καρτέλα d
Αναζήτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /
Αναζήτηση επαφών συζήτησης g
Άνοιγμα του μενού “Περισσότερες ενέργειες” ,
Άνοιγμα του μενού “Μετακίνηση σε” v
Άνοιγμα του μενού “Σήμανση με ετικέτα” l
Άνοιγμα της βοήθειας συντομεύσεων πληκτρολογίου ?

===