21. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε  χρόνο με πλοήγηση στο Gmail χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Σύνταξη μηνυμάτων και συζήτηση

Ενέργεια Συντόμευση
Προηγούμενο μήνυμα σε ανοιχτή συνομιλία p
Επόμενο μήνυμα σε ανοιχτή συνομιλία n
Εστίαση στο κύριο παράθυρο Shift + Esc
Εστίαση στην τελευταία συζήτηση ή σύνταξη Esc
Μετάβαση στην επόμενη συζήτηση ή σύνταξη Ctrl + .
Μετάβαση στην προηγούμενη συζήτηση ή σύνταξη Ctrl + ,
Αποστολή /Ctrl + Enter
Προσθήκη παραληπτών κοινοποίησης /Ctrl + Shift + c
Προσθήκη παραληπτών κρυφής κοινοποίησης /Ctrl + Shift + b
Πρόσβαση στην προσαρμογή από /Ctrl + Shift + f
Εισαγωγή συνδέσμου /Ctrl + k
Μετάβαση στην επόμενη ανορθόγραφη λέξη (μόνο σε Mac)  + ;
Άνοιγμα προτάσεων ορθογραφίας /Ctrl + m

Μορφοποίηση κειμένου

Ενέργεια Συντόμευση
Προηγούμενη γραμματοσειρά /Ctrl + Shift + 5
Επόμενη γραμματοσειρά /Ctrl + Shift + 6
Μείωση μεγέθους κειμένου /Ctrl + Shift + –
Αύξηση μεγέθους κειμένου /Ctrl + Shift and +
Έντονη γραφή /Ctrl + b
Πλάγια /Ctrl + i
Υπογράμμιση /Ctrl + u
Αριθμημένη λίστα /Ctrl + Shift + 7
Λίστα με κουκκίδες /Ctrl + Shift + 8
Αναφορά /Ctrl + Shift + 9
Μικρότερη εσοχή /Ctrl + [
Μεγαλύτερη εσοχή /Ctrl + ]
Στοίχιση στα αριστερά /Ctrl + Shift + l
Στοίχιση στο κέντρο /Ctrl + Shift + e
Στοίχιση στα δεξιά /Ctrl + Shift + r
Κατάργηση μορφοποίησης /Ctrl + \

Ενέργειες

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Εστίαση στη γραμμή εργαλείων .
Επιλογή συζήτησης x
Εναλλαγή αστεριού/Επιλογή μεταξύ σούπερ σταρ, εκ περιτροπής s
Αρχειοθέτηση e
Σίγαση συζήτησης m
Αναφορά ανεπιθύμητου μηνύματος !
Διαγραφή #
Απάντηση r
Απάντηση σε νέο παράθυρο Shift + r
Απάντηση σε όλους a
Απάντηση σε όλους σε νέο παράθυρο Shift + a
Προώθηση f
Προώθηση σε νέο παράθυρο Shift + f
Ενημέρωση συζήτησης Shift + n
Αρχειοθέτηση συνομιλίας και μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη ] ή [
Αναίρεση τελευταίας ενέργειας z
Σημείωση ως αναγνωσμένο Shift + i
Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο Shift + u
Επισήμανση μηνυμάτων από το επιλεγμένο και έπειτα ως μη αναγνωσμένων _
Επισήμανση ως σημαντική ή =
Επισήμανση ως μη σημαντικό
Αναβολή

Σημείωση: Αυτή η συντόμευση δεν είναι διαθέσιμη στο κλασικό Gmail.

b
Ανάπτυξη ολόκληρης της συνομιλίας ;
Σύμπτυξη ολόκληρης τη συνομιλίας :
Προσθήκη συνομιλίας στο Tasks Shift + t

Hangout

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Εμφάνιση μενού + m
Εμφάνιση αρχειοθετημένων Ηangout + a
Εμφάνιση αιτημάτων Hangout + i
Εστίαση στη λίστα συνομιλιών + c
Άνοιγμα τηλεφώνου + p

Μεταπήδηση

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Μετάβαση στα Εισερχόμενα + i
Μετάβαση στις συζητήσεις με αστέρι + s
Μετάβαση στα απεσταλμένα μηνύματα + t
Μετάβαση στα Πρόχειρα + d
Μετάβαση σε “Όλα τα μηνύματα” + a

Κάντε εναλλαγή μεταξύ της πλευρικής γραμμής Ημερολόγιο/Διατήρηση/Εργασίες και των Εισερχομένων.

/Ctrl Alt , 

και

⌘/Ctrl Alt + .

Μετάβαση στα Tasks + k
Μετάβαση σε ετικέτα + l

Επιλογή λίστας νημάτων

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Επιλογή όλων των συζητήσεων + a
Κατάργηση επιλογής όλων των συζητήσεων + n
Επιλογή αναγνωσμένων συζητήσεων + r
Επιλογή μη αναγνωσμένων συζητήσεων + u
Επιλογή συζητήσεων με αστέρι. + s
Επιλογή συζητήσεων χωρίς αστέρι + t

Πλοήγηση

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα Gn
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ΑΓ
Επιστροφή στη λίστα νημάτων u
Νεότερη συνομιλία k
Παλαιότερη συζήτηση j
Ανοιχτή συζήτηση o ή Enter
Μετάβαση στην επόμενη ενότητα εισερχομένων `
Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα εισερχομένων ~

Εφαρμογή

Σημείωση: Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν είναι ενεργοποιημένες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Σύνταξη c
Σύνταξη μηνύματος σε νέα καρτέλα d
Αναζήτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /
Αναζήτηση επαφών συζήτησης g
Άνοιγμα του μενού “Περισσότερες ενέργειες” ,
Άνοιγμα του μενού “Μετακίνηση σε” v
Άνοιγμα του μενού “Σήμανση με ετικέτα” l
Άνοιγμα της βοήθειας συντομεύσεων πληκτρολογίου ?

===