17. Σκουντήματα

Απενεργοποίηση Υπενθυμίσεων
Ενδέχεται να δούμε παλιά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κορυφή των εισερχομένων μας, με μια πρόταση για απάντηση ή παρακολούθηση. Για να αποκρύψουμε αυτές τις προτάσεις, πρέπει να καταργήσουμε την επιλογή “Πρόταση μηνυμάτων προς απάντηση” ή την επιλογή “Πρόταση μηνυμάτων προς παρακολούθηση“.