01. Πρόοδος Ρύθμισης

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Ένδειξη προόδου αρχικής ρύθμισης. Αν δεν είναι στο 100%, μπορούμε να κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο, ώστε να οδηγηθούμε στον οδηγό αρχικής ρύθμισης και να ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες ενέργειες.