01. Πρόοδος Ρύθμισης

Ένδειξη προόδου αρχικής ρύθμισης. Αν δεν είναι στο 100%, μπορούμε να κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο, ώστε να οδηγηθούμε στον οδηγό αρχικής ρύθμισης και να ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες ενέργειες.