09. Προεπιλεγμένο στυλ κειμένου

Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε το προεπιλεγμένο στυλ του κειμένου που θα χρησιμοποιείται όταν συνθέτουμε ένα νένα μήνυμα:

  1. Είδος γραμματοσειράς
  2. Μέγεθος γραμματοσειράς
  3. Χρώμα γραμματοσειράς
  4. Ακύρωση των τριών προηγούμενων ρυθμίσεων και επαναφορά προεπιλεγμένων.