06. Προεπιλεγμένη συμπεριφορά απάντησης

Όταν κάποιος μας στείλει μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε πολλούς παραλήπτες, και συνθέσουμε μια απάντηση, αυτή θα αποσταλεί μόνο στον αρχικό αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος, ανάλογα με τη ρύθμιση που έχουμε επιλέξει εδώ.