06. Προεπιλεγμένη συμπεριφορά απάντησης

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Όταν κάποιος μας στείλει μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε πολλούς παραλήπτες, και συνθέσουμε μια απάντηση, αυτή θα αποσταλεί μόνο στον αρχικό αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος, ανάλογα με τη ρύθμιση που έχουμε επιλέξει εδώ.