16. Προβολή συνομιλίας

Αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε στο παράθυρο μηνυμάτων, όλα τα μηνύματα που έχουμε ανταλλάξει με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, εμφανίζονται ως ένα.
Αν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, τότε κάθε μήνυμα, εμφανίζεται ως διαφορετικό μήνυμα.