15. Πειραματική πρόσβαση

Οι πειραματικές λειτουργίες είναι προ-εκδόσεις που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε για να τις δοκιμάσουμε και για τις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε σχόλια. Μπορούμε να επιλέξουμε να συμμετέχουμε σε πειραματικές λειτουργίες από τις ρυθμίσεις του Gmail.