04. Μέγιστο μέγεθος σελίδας

Ρύθμιση για το πόσοι τίτλοι μηνυμάτων θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.
Αν π.χ. έχουμε 400 μηνύματα σε ένα φάκελο, τότε στην οθόνη θα εμφανίζονται κατά πενηντάδες και για να πάμε στην επόμενη πενηντάδα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα βελάκια, που βρίσκονται πάνω δεξιά:

Αν διαθέτουμε μεγάλη οθόνη μπορούμε να βάλουμε 100, που είναι η μέγιστη τιμή.