22. Ετικέτες κουμπιών

Κουμπιά στη γραμμή εργαλείων του Gmail σας

Όταν επιλέγουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα δούμε κουμπιά κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης που μας επιτρέπουν να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες για τα μηνύματά μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά για να διαγράψουμε ένα μήνυμα ή να το επισημάνουμε ως ανεπιθύμητο.

Σημείωση: Μπορούμε επίσης να δούμε κουμπιά όταν κάνουμε δεξί κλικ ή τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα μήνυμα.

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα στα κουμπιά

Αρχειοθέτηση : Αρχειοθέτηση του μηνύματος

Αναφορά ανεπιθύμητου περιεχομένου : Αναφορά του μηνύματος ως ανεπιθύμητου

Διαγραφή : Διαγραφή του μηνύματος

Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο : Επισήμανση του μηνύματος ως μη αναγνωσμένου

Επισήμανση ως αναγνωσμένο : Επισήμανση του μηνύματος ως αναγνωσμένου

Αναβολή : Αναβολή του μηνύματος

Μετακίνηση σε : Μετακίνηση του μηνύματος σε ετικέτα

Ετικέτα : Προσθήκη ή κατάργηση ετικέτας

Απάντηση : Απάντηση στο μήνυμα

Απάντηση σε όλους : Απάντηση σε όλους στο μήνυμα

Προώθηση : Προώθηση του μηνύματος

Προσθήκη : Προώθηση ως συνημμένο 

Σίγαση : Σίγαση του μηνύματος