12. Εξατομικευμένη έξυπνη σύνταξη

Μπορούμε να επιτρέψουμε στο Gmail να μας βοηθήσει να γράψουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η Έξυπνη σύνταξη βασίζεται στη μηχανική εκμάθηση και εμφανίζει προτάσεις καθώς πληκτρολογούμε.

Η λειτουργία Έξυπνης σύνταξης αφορά ρύθμιση σε επίπεδο λογαριασμού Google. Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις της Έξυπνης σύνταξης ισχύουν σε οποιαδήποτε συσκευή όπου έχουμε συνδεθεί με τον λογαριασμό σας.