10. Εικόνες

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Από προεπιλογή, όταν λαμβάνουμε ένα μήνυμα που περιέχει κάποια εικόνα, θα βλέπουμε την εικόνα αυτόματα. Αν επιλέξουμε να γίνεται ερώτηση, τότε η εικόνα θα εμφανίζεται κατόπιν ερώτησης και αποδοχής. Η δεύτερη επιλογή είναι χρήσιμη όταν είμαστε συνδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας και θέλουμε να  κάνουμε οικονομία στη χρήση ροής δεδομένων.