10. Εικόνες

Από προεπιλογή, όταν λαμβάνουμε ένα μήνυμα που περιέχει κάποια εικόνα, θα βλέπουμε την εικόνα αυτόματα. Αν επιλέξουμε να γίνεται ερώτηση, τότε η εικόνα θα εμφανίζεται κατόπιν ερώτησης και αποδοχής. Η δεύτερη επιλογή είναι χρήσιμη όταν είμαστε συνδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας και θέλουμε να  κάνουμε οικονομία στη χρήση ροής δεδομένων.