19. Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας

Ανάλογα με τη ρύθμιση εμφανίζει μια αναδυόμενη ειδοποίηση, κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα μήνυμα. Χρήσιμη λειτουργία,  όταν η οθόνη μας είναι καλυμμένη από άλλη εφαρμογή και δεν βλέπουμε το παράθυρο του gmail.