24. Δημιουργία επαφών για αυτόματη συμπλήρωση

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Κάθε φορά που στέλνουμε ένα μήνυμα, δημιουργείται αυτόματα μια επαφή, που περιέχει τη διεύθυνση email του παραλήπτη (εφόσον η επαφή δεν υπάρχει ήδη).
Με τη δεύτερη επιλογή, απενεργοποιείται η αυτόματη δημιουργία επαφών.