24. Δημιουργία επαφών για αυτόματη συμπλήρωση

Κάθε φορά που στέλνουμε ένα μήνυμα, δημιουργείται αυτόματα μια επαφή, που περιέχει τη διεύθυνση email του παραλήπτη (εφόσον η επαφή δεν υπάρχει ήδη).
Με τη δεύτερη επιλογή, απενεργοποιείται η αυτόματη δημιουργία επαφών.