02. Γλώσσα

Το περιεχόμενο της παρακάτω σελίδας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις

Επιλογή γλώσσας, στην οποία θα εμφανίζεται το περιβάλλον της εφαρμογής gmail και οι διάφορες επιλογές της.
Η υποστήριξη επεξεργασίας από τα δεξιά προς τα αριστερά είναι η προεπιλεγμένη. Αν την αλλάξουμε, η ρύθμιση θα διατηρηθεί μόνο για τη σύνθεση ενός μηνύματος και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Χρησιμεύει μόνο για χρήση ανατολικών γλωσσών, που γράφονται από δεξιά προς τα αριστερά.