13. Αυτόματη διόρθωση

Όταν κάνουμε ορθογραφικό λάθος σε κάποια λέξη, το Gmail μπορεί να το διορθώσει αυτόματα με την Αυτόματη διόρθωση. Αυτό ισχύει μόνο αν χρησιμοποιούμε το Gmail στο πλαίσιο της εργασίας, του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλου οργανισμού στον οποίον ανήκουμε.