29. Αυτόματη απάντηση

Αυτή η ρύθμιση μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουμε μια λειτουργία αυτόματων απαντήσεων, ΄κάθε φορά που δεχόμαστε ένα μήνυμα, για κάποιο χρονικό διάστημα που δεν θα έχουμε πρόσβαση στο Gmail (π.χ. θερινές διακοπές). Οι επιλογές είναι:

  1. Απενεργοποίηση της λειτουργίας
  2. Ενεργοποίηση της λειτουργίας
  3. Ορισμός ημερομηνίας έναρξης της λειτουργίας
  4. Ορισμός ημερομηνίας λήξης της λειτουργίας
  5. Δημιουργία κειμένου αυτόματου μηνύματος
  6. Μορφοποίηση με χρήση του επεξεργαστή
  7. Επιλογή αν θα στέλνεται απάντηση μόνο σε όσους έχουμε καταχωρημένους στις επαφές μας. (Δεν θα στέλνεται απάντηση σε αγνώστους, όπως π.χ. spam μηνύματα και διαφημίσεις)

===