03. Αριθμοί τηλεφώνου

Προεπιλεγμένος κωδικός χώρας. Επιλέγουμε “Ελλάδα“, ώστε σε κάθε τηλεφωνικό αριθμό των επαφών μας, να προστίθεται αυτόματα το πρόθεμα +30, που είναι ο κωδικός της χώρας μας. Φυσικά, έχουμε τη δυνατότητα, κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία μιας επαφής, να επιλέξουμε κωδικό διαφορετικής χώρας.