28. Απόσπασμα

Με ενεργοποίηση της προβολής αποσπάσματος η λίστα μηνυμάτων φαίνεται όπως στην ακόλουθη εικόνα.

Με απενεργοποίηση της προβολής αποσπάσματος η λίστα μηνυμάτων φαίνεται όπως στην ακόλουθη εικόνα.