08. Αποστολή και αρχειοθέτηση

Αν θέλουμε να καθαρίσουμε τα Εισερχόμενα μας χωρίς να διαγράψουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούμε να αρχειοθετήσουμε ή να θέσουμε σε σίγαση τα μηνύματα. Τα μηνύματα μεταφέρονται σε μια ετικέτα με τίτλο “Όλα τα μηνύματα”.

  • Όταν αρχειοθετούμε ένα μήνυμα: το μήνυμα θα επιστρέψει στα εισερχόμενά μας, όταν κάποιος απαντήσει σε αυτό.
  • Όταν θέτουμε ένα μήνυμα σε σίγαση: οι μελλοντικές απαντήσεις μένουν εκτός των εισερχομένων μας. Μπορούμε να ψάξουμε για τη συνομιλία, εάν θέλουμε να το βρούμε και πάλι.