05. Αναίρεση αποστολής

Αναίρεση αποστολής:
Περίοδος ακύρωσης αποστολής:  δευτερόλεπτα

Όταν έχουμε συνθέσει ένα μήνυμα και πατήσουμε “Αποστολή” το Gmail περιμένει μερικά δευτερόλεπτα, πριν πραγματικά στείλει το μήνυμα. Ώστε αν αλλάξουμε γνώμη να αναιρέσουμε την αποστολή. Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε τη διάρκεια αναμονής. Μέγιστη τιμή 30 δευτερόλεπτα.