14. Έξυπνη σύνταξη

Μπορούμε να επιτρέψουμε στο Gmail να  ας βοηθήσει να γράψουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η Έξυπνη σύνταξη βασίζεται στη μηχανική εκμάθηση και εμφανίζει προτάσεις καθώς πληκτρολογούμε.

  1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
  2. Υποβολή σχολίου στη Google, εάν η λειτουργία παρουσιάζει πρόβλημα (ανοίγει νέο παράθυρο)

Επιλέγουμε το πρόβλημα και κλικ στο “Υποβολή“.