Ειδικές ρυθμίσεις

Η πρόσβαση στις ειδικές ρυθμίσεις γίνεται με κλικ στο εικονίδιο που μοιάζει με γρανάζι και επιλογή, από το μενού που ανοίγει, του στοιχείου “Ρυθμίσεις“.

Οι ειδικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιλογές: