2. Διαμόρφωση εισερχομένων

Η “Διαμόρφωση εισερχομένων” μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε σε πόσες διαφορετικές καρτέλες θα κατηγοριοποιούνται τα εισερχόμενα μηνύματα.

Για παράδειγμα, με τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί, όλα τα διαφημιστικά μηνύματα  θα κατηγοριοποιούνται ως “Προσφορές“, τα μηνύματα κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook), θα κατηγοριοποιούνται ως “Κοινωνικά” και όλα τα υπόλοιπα ως “Κύρια“.

Αν δεν θέλετε να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, κρατήστε επιλεγμένη μόνο την “Κύρια“. 

Αφού ολοκληρώσετε, κλικ στο “Αποθήκευση” για αποθήκευση και εφαρμογή.