5. Αποστολή σχολίων

Επιλέγοντας “Αποστολή σχολίων”, ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

Στο πάνω μέρος μπορούμε να περιγράψουμε το πρόβλημά μας ή την πρότασή μας.

Στο κέντρο, κάνοντας κλικ, θα εμφανιστεί η δυνατότητα να πάρουμε ένα στιγμιότυπο από την οθόνη μας.

Με κίτρινο χρώμα επιλέγουμε την περιοχή που θέλουμε να επισημάνουμε, για να την προσέξει το προσωπικό της Google. Με μαύρο επιλέγουμε την περιοχή που θέλουμε να κρύψουμε, για να μην αποκαλυφθούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Κάνοντας κλικ στο “ΤΕΛΟΣ”, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα στοιχεία αποστέλλονται στην Google.